Om Pedersöre Kommunfakta
Å, hus och vägar.

Vy från Kållby.

Kommunfakta

Pedersöre är en tvåspråkig kommun som ligger i landskapet Österbotten i västra Finland. Nuvarande kommun bildades när Esse, Purmo och Pedersöre kommuner slogs ihop år 1.1.1977. 

Kommunen består av många byar som bjuder sina invånare och besökare på landsbygdens vackra natur och lugn, trevliga evenemang och ett aktivt föreningsliv. 

Kommunens administrativa centrum finns i Bennäs. Där hittar du kommungården, huvudbiblioteket, kulturhuset Ax och social- och hälsovårdsmottagningen Bennäs välfärdsstation.

Vid Pedersöre idrottscentrum intill riksåttan finns idrottshallen Sportis, en sportplan, ishallen AW Arena, en frisbeegolfbana med nio hål och skejtparken Grubbo.

Kommunens totala areal är 823 kvadratkilometer. Av den ytan är 790 kvadratkilometer land och 33 kvadratkilometer vatten. Vattenarealerna består till största delen av insjöar i kommunens östra delar samt Esse och Purmo åar som rinner genom kommunen.

Pedersöres befolkning

Folkmängd 31.12.2020:

 • 11.174 personer.

Språklig fördelning 31.12.2019:

 • svenskspråkiga 88,8 procent.
 • finskspråkiga 8,4 procent.
 • övriga 2,8 procent.

Åldersfördelning 31.12.2019:

 • 0-14 år: 23,2 procent.
 • 15-64 år: 58,4 procent.
 • 65 år och äldre: 18,4 procent.

Skatteprocent 2020: 21 procent.

Arbetslöshetsprocenten 2019: medeltal 2,4 procent.

Befolkningen i Pedersöres byar 1.1.2020

Pedersöre kommundel 6.526 personer (+51 sedan 1.1.2019)

 • Kyrkoby/Sandsund 2.013 personer (+15)
 • Sundby/Karby 351 personer (+5)
 • Lövö 306 personer (–1)
 • Bennäs 578 personer (–19)
 • Forsby 485 personer (+9)
 • Östensö 274 personer (+2)
 • Katternö 244 personer (+9)
 • Edsevö 521 personer (+11)
 • Kållby 1.093 personer (+10)
 • Lepplax 661 personer (+10)

Esse kommundel 3.141 personer (+5 sedan 1.1.2019)

 • Ytteresse 1.757 personer (–1)
 • Bäckby 152 personer (+6)
 • Överesse 925 personer (+3)
 • Lappfors 307 personer (–3)

Purmo kommundel 1.378 personer (+12 sedan 1.1.2019)

 • Nederpurmo 683 personer (+7)
 • Lillby 446 personer (+5)
 • Överpurmo 249 personer (+–0)