Näringsliv Avbytarservice Lantbruksföretagare

Kontaktuppgifter 

Pedersöre kommungård

Björk Hanna, tel. (06) 785 0160, chef för avbytarservicen 

Granqvist Marina, tel. (06) 7850 166, 044-755 7712, ledande avbytare

Skriko Bernt, tel. 044-085 0867, ledande avbytare
(Kronoby kommungård onsdagar)

Junttila Sonja, tel. 050-407 5465, ledande avbytare
(Kronoby kommungård tisdagar, Karleby stadskansli Innogate torsdag-fredag)

Vörå kommungård

Härtull Gunder, tel. 044 755 7731 avbytarsekreterare
(Korsholm ämbetshus måndagar)

Korsholm ämbetshus

Källros Ann-Christin, tel. 044-727 7956, avbytarsekreterare

Granholm Ann-Sofi, tel. 050-350 2989, ledande avbytare

Hautakoski Petra, tel. 050 443 6961, ledande avbytare

 

Dejour tfn 050-562 5709 

helgdagar kl. 6-10 och 16.15-20.45, vardagar kl. 6-8 och 16.15-20.45

Lomitusnetti

Sköt dina ärenden elektroniskt via Lomitusnetti. Du kan logga in med personliga nätbankskoder.

I Lomitusnetti kan du

  • se hur många semesterdagar du har kvar
  • göra semester- eller vikariehjälpsansökan
  • uppdatera företagets uppgifter