Näringsliv Avbytarservice

Avbytarservice

AVBYTARSERVICE

Avbytarservicen i Pedersöre är en lokal enhet som via uppdragsavtal med LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt) administrerar avbytarservice för lantbruksföretagare och sedan 1.1.2010 också för pälsdjursuppfödare.

Från 1.1.2013 är Pedersöres lokala enhet den enda avbytarserviceenheten inom svenska Österbotten.

 

Följande kommuner hör till vårt verksamhetsområde:

Karleby (området t.o.m. 31.12.2008), Kronoby, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs och Närpes. Pälsdjursuppfödarna inom Suupohja-enhetens område får sin service via Pedersöre enheten.

Inom vårt stora område finns knappt 600 lantgårdar som anlitar avbytarservice med drygt 800 semesterberättigade lantbruksföretagare. Ca 250 pälsfarmer ansöker om avbytarservice, företagarna är ca 300 personer.

Avbytarservicens samarbetsgrupp

En samarbetsgrupp för avbytarservicen (pdf 176 kb) finns tillsatt med representanter för både lantbruksföretagare och pälsdjuruppfödare samt förvaltning och avbytare. Gruppen har ingen beslutanderätt utan är mer en informations- och diskussionsplattform. Avsikten är att upprätthålla en så bra och fungerande avbytarserviceverksamhet som möjligt var alla inblandade har möjlighet att framföra synpunkter genom en öppen dialog. Organisationsmässigt lyder avbytarservicen direkt under kommunstyrelsen.