Föreningsbidrag

Kommunens bidrag utannonseras i ÖT och PS. Ansökningar 2021 inlämnas senast 26.2.2021 kl. 15.00.

Inom kommunen verksamma föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag från:

1. Kultur- och idrottsnämnden

Ungdomsarbete verksamhetsbidrag (PDF 73kb), renoveringsbidrag (PDF 60kb) och driftsbidrag (PDF 117kb) för ungdomsföreningar, ledaravlöning för barn- och ungdomsverksamhet
För frågor kontakta Ungdomsbyrån / mari-louise.ronnqvist@pedersore.fi eller 7850283

Kulturarbete Verksamhetsbidrag (PDF 389kb) för kulturföreningar, projektbidrag (PDF 255kb) för kulturföreningar och arbetsgrupper, projektbidrag för enskilda konstutövare (PDF 158kb).
För frågor kontakta Kulturbyrån / ulrika.stenmark@pedersore.fi eller 7850284 

Allmänt verksamhetsbidrag för registrerade idrottsföreningar i Pedersöre. Ansökningsblankett (PDF 238kb) och instruktioner (PDF 185kb).
För frågor kontakta Idrottsbyrån / pontus.backlund@pedersore.fi eller 0447168713

2. Kommunstyrelsen

Verksamhetsbidrag för föreningar som inte får bidrag från någon av kommunens nämnder.

Driftsbidrag till sammanslutningar som upprätthåller föreningslokaler, kyrkor och bönehus i kommunen.

Ansökningsblankett för verksamhets- och driftsbidrag för föreningar (PDF 81kb). Tilläggsuppgifter carina.warn@pedersore.fi eller 7850103.

Ansökan om bidrag ska inlämnas till kommunen senast den 26 februari 2021 kl. 15.00. Ansökan med bilagor riktas till respektive förvaltningsenhet till adress: Pedersöre kommun, PB 1, 68911 PEDERSÖRE eller registraturen@pedersore.fi. 

Information om bilagor och kriterier finns på respektive ansökningsblankett. Ytterligare information och blanketter i pappersformat fås från respektive förvaltningsenhet.

I samband med årets ansökan ska de organisationer som fick bidrag under år 2020 inlämna ekonomisk redovisning.