Kontaktuppgifter

Bernt Borgmästars


Fastighetsskötare

050-5545 719

Greger Lindström


Fastighetsskötare

044-585 0871

Henrik Antfolk


Fastighetsskötare

044-755 7668

Kaj Saviaro


Fastighetsskötare

050-466 3213

Tommy Kroksjö


Fastighetsskötare

044-7557 669