Skolhälsovården

Skolhälsovårdens främsta uppgift är att befrämja hälsa och förebygga sjukdom genom att följa upp elevens fysiska, psykiska och sociala utveckling och välbefinnande.

Skolhälsovårdare

Annika Back är anställd av social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. 

Ghita Wikblom har mottagning på skolan på måndagar och tisdagar. 

Frågor till skolhälsovårdare måndag - fredag kl. 8.00-12.00 på nummer 06-786 1235.

Öppen mottagning

alla dagar kl. 12.00-12.30
Eleverna har då möjlighet att uppsöka skolhälsovårdaren på egen hand med små sjukvårdsärenden som t.ex. Hb-kontroller, förbandsbyten, stygnborttagning osv.

Övriga tider har skolhälsovårdaren mottagning för årskursvisa hälsoundersökningar och reserverade tider. Olycksfall under skoltid omhändertas omgående utan tidsbokning.

Årskursvisa hälsoundersökningar enligt följande:

Åk 7: tillväxt, ryggkontroll
åk 8: tillväxt, ryggkontroll, syn, färgsyn, blodtryck, Hb, hörsel samt ungdomsintyg för mopedkörkort, Boostrixvaccinering av 14-15 åringar
Åk 9: sammanfattande hälsoundersökning, uppföljning och ungdomsintyg vid behov