Barn & skola Skolskjutsar Skolskjutsar läsåret 2020–2021

Skolskjutsar för skolelever läsåret 2020–2021

 

Har ni frågor angående skolskjutsar kan ni kontakta er skola/förskola under följande dagar/tider:

Bennäs  fr.o.m 10.8.2020 kl. 9 - 16 050 3782174
Bäckby fr.o.m. 3.8.2020 050 4004234
Edsevön fr.o.m. 3.8 .2020  044 7557603
Edsevö fr.o.m. 7.8.2020 050 3784286
Forsby fr.o.m. 6.8.2020 050 5953879
Kållby fr.o.m. 11.8.2020 kl. 9-16 050 5632629
Sandsund fr.o.m. 10.8.2020 044 7557038
Lepplax fr.o.m. 10.8.2020 0400 568619
Purmo fr.o.m. 7.8.2020 050 5316791
Sundby fr.o.m. 12.8.2020 kl. 8 -15 050 5741975
Ytteresse fr.o.m. 10.8.2020 kl. 8-12 040 7207817
Östensö fr.o.m 6.8.2020 kl. 9 - 12 050 3001076
Överesse fr.o.m 6.8.2020  044 7455538 
Sursik fr.o.m 3.8.2020 06-7850257/
06-7850255
PG 10.8 - 11.8.2020 kl 10 - 11 06-7850271/
050 4349146 

Förskolornas föreståndare ger information om skolskjutsarna fr.o.m. 11.8.2020

Tidtabell får ni direkt från taxitrafikanterna och bussbolagen.

Trafikanternas kontaktuppgifter

Taxi används där busslinje inte finns.

Kontaktperson: Carina Hägg tel. 06-7850 254.