Flygfoto av Östensö skola/förskola

Östensö förskola

Skolvägen 44
68910 Bennäs
Tel. 06-7850 293 eller 044-5850 840

ostenso.forskola@pedersore.fi

Kontaktuppgifter och personal 

Östensö förskola,  tel. 7850 293 eller 044-5850 840 

Lärare i förskola: Ulrika Hansson
Barnskötare: Ida Björklund 

Fastighetsskötare