Lepplax förskola/daghem

Flygfoto av Lepplax daghem/förskola och lekpark

Välkommen till Lepplax förskola/daghem och skolbarnens eftis

Lepplaxvägen 97
68530 Lepplax
Tel. (06)-785 0577

Kontaktuppgifter och personal
Daghemsförståndare Anna-Pia Södergård, tel 06 7850 577 eller 044 7557 609

Förskolan Blåmesen, tel 06 7850 577 eller 0447557 041
Lärare inom förskolan: Heidi Söderström
Lärare inom förskolan: Lilian Åstrand-Blomqvist
Barnskötare: Regina Häggblom-Blässar

Rödhaken, tel 044 7557 042
Lärare inom småbarnspedagogik: Sonja Mård
barnskötare: Mia Liljeström

Gulsparven, tel 0447557 043
Daghemsföreståndare/lärare inom småbarnspedagogik: Anna-Pia Södergård
barnskötare: Marian Snellman

Eftisledeare: Andrea Ström tel. 044 3569874

Köks- och städpersonal,  tel 06 7850578
Katja Wiklund

Fastighetsskötare


Vår profil

Förskolan arbetar enligt förskolans läroplan och daghemsavdelningarna enligt planen för småbarnspedagogik.
Vi vill ge barnen god omsorg, vård och fostran.
Vi vill ge barnen en trygg miljö, där alla blir sedda av närvarande, iakttagande och lyssnande pedagoger.
Barn, föräldrar  och personal möts med respekt och omtanke.
Vi vill skapa tillit och trygghet i kontakten med föräldrarna.

Vår vision
Jag kan, jag vill, jag vågar
Låt alla blommor blomma.