KYRKEKAN

Sandsund förskola

Skolhusvägen 31
Sandsund
68600 Jakobstad
Tel. (06)785 0539 eller 044-5567 701 

kyrkekan@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal     Vår profil     Öppethållningstider