Flygfoto av Kållby förskola/daghem och lekpark

Kållby förskola/daghem

Katternövägen 43
68800 Kållby
Tel. (06)7850 541, mobil tel. 044 7557 608

kallby.daghem@pedersore.fi

 Vår profil

Kontaktuppgifter och personal

Tf. daghemsföreståndare/lärare inom småbarnspedagogik Ida Åsvik tel. 06 7850 541 mobil tel. 044 7557 608

Speciallärare inom småbarnspedagogik Camilla Nyman besöker oss regelbundet. Kontakta henne gärna om ni har något ni undrar över gällande ert barns utveckling, tel. 06 7850 329 mobil tel. 044 5557 618

Förskolan Solrosen tel. 044 0987 852
Lärare i förskolan: Erica Ellfolk
Lärare i förskolan: Ida Åsvik
Barnskötare: Helena Englund
Barnskötare: Camilla Svenlin

Fröet 1-3 år, tel 044 3692 356
Lärare inom småbarnspedagogik: Josefine Björkell
Barnskötare: Camilla Enqvist
Barnskötare: Anna-Lena Englund

Grodden 3-5 år, tel 044 7557 651
Lärare inom småbarnspedagogik: Ann-Christine Mård
Lärare inom småbarnspedagogik: Janina Södö
Barnskötare: Victoria Svenfelt

Plantan 3-5 år, tel 044 7455 903
Lärare inom småbarnspedagogik: Linda Eriksson
Barnskötare: Tina Löf-Borgmästars

Kök och städning
Annika Holmborg, tel. 0447557554

Fastighetsskötare