Flygfoto av Dressinen daghem/förskola

Dressinen förskola

Vasavägen 40B
68910 Bennäs

Tel. (06)785 0220 eller 044-775 0220 (daghemsföreståndare)

E-post: dressinen@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal     Vår profil     Projekt