Rektorns ruta

rektor sursik

Nu har snart två veckor gått av läsåret. Själv öppnade jag som ny rektor dörren till Sursik skola den 1 augusti. När man ställs inför ett nytt uppdrag så innebär den första tiden ofta att man får lov att sätta sig in i en massa nya arbetsuppgifter och -moment. Så har fallet varit även för mig, men eftersom jag även tidigare suttit på den här stolen i kortare repriser som tf. rektor tycker jag att det hela förlöpt rätt bra hittills.

När jag fick den här tjänsten i våras var jag på anställningsintervju och en av dem som satt med på denna intervju var vår biträdande rektor Carola. Hon ställde också den svåraste frågan när hon ville veta vad mitt valspråk som rektor skulle vara. Tidigare på dagen hade jag suttit med på en Skolan i rörelse-fortbildning på Sursik. Under den hade det pratats mycket om vad man kan åstadkomma bara med att öppna dörrar och när Carola frågade om mitt valspråk kom jag ihåg detta och drog till med att jag vill fortsätta att öppna dörrar och hitta nya dörrar att öppna. Senare under våren ville ÖT göra en intervju med mig. En av frågorna som ställdes under den intervjun var vad jag vill åstadkomma som rektor. Jag kom ihåg detta med dörrarna och drog till med att jag vill fortsätta att öppna nya dörrar.

Framförallt hoppas jag att vi kan öppna kunskapens dörr för våra elever. Eller egentligen vill jag prata om dörrar. Det finns nämligen sällan bara en dörr att öppna utan ofta handlar det om flera stycken. Emellanåt kan man som elev bli stående bakom en sådan dörr och vela. Då är det lärarens uppgift att öppna alla dessa dörrar och visa på vad som finns på andra sidan. Jag vet att vi har mycket bra lärare i vår skola och min förhoppning är att alla elever skall erbjudas rätt dörr att vandra in igenom.

Skolan har varje år jobbat utgående från olika teman. Ett tema som är aktuellt under detta läsår är öppenhet, tolerans, värderingar, attityder osv. Jag hoppas att vi tillsammans kunde jobba med allas vår inställning. Såväl till andra medmänniskor som till inlärning. Under läsåret kommer speciellt temat med attityder mot rasism att lyftas upp. Jag hoppas att även attityden gällande skolan och inlärning kan bearbetas. . Det skall vara okej att tycka om skolan och det skall vara okej att tycka om att lära sig nya saker.

Docent Lauri Kemppinen från Åbo Universitets lärarutbildning hade en mycket läsvärd kolumn i Satakunnan Kansa inför skolstarten. Där lyfte han också upp det faktum att vi lärare inte skall ta åt oss alltför mycket av den kritik som vi får av elever och föräldrar. Eleverna skall inte ses som kunder som alltid har rätt och vars krav till alla pris måste tillgodoses. Vi lärare är fostrare – inte tjänare och definitivt inte köpmän. Det är vi lärare som har kunskapen och professionaliteten när det gäller lärandeprocessen. I de allra flesta fall vet vi bättre än eleverna vad de behöver. Om vi sätter ribban lågt kan vi säkert komma undan ganska lätt utan desto mera kritik, men om vi vågar utmana eleverna och verkligen vågar sätta ribban på den nivå som vi tror att de klarar av kommer vi att mötas av negativa känslor, frustration och ilska. Det gäller för oss att se igenom detta och istället glädjas åt de steg framåt vi vet att eleven tagit när hen nått denna nivå. Vi lärare får inte vara rädda för kritik! Det är något som jag och säkert många andra får jobba vidare på. Se det positiva och var professionell!

Skolutvecklingsarbetet på Sursik fortsätter. Vi är med i det nationella skolutvecklingsnätverket Fyren och vårt Erasmus+-projekt fortsätter ännu i år . Vi har också inlett ett samarbete med en skola i Kanada som några lärare besökte i somras. Lägg därtill våra redan inarbetade arbetsmetoder med Nobel-projektet, Studioverksamheten i olika former, R-klassen, ämnesvisa utvecklingsplaner, Skolan i Rörelse etc. så börjar man inse att det finns en hel del olika arbetsformer med nytänkande här på vår skola.

När vår tidigare rektor Håkan städade sin dator under sommaren hittade han ett dokument som var uppgjort efter hans första år som rektor för Sursik skola. Hans vision om Sursik skolas framtid var att vi målmedvetet skulle jobba oss upp till att bli en av de ledande skolorna i regionen. Med facit i hand kan vi konstatera att Håkans vision slagit väl ut. Sursik är för tillfället inte bara en av de ledande skolorna i regionen utan i hela Svenskfinland. Denna ära är dock inte evig. Vi måste kontinuerligt jobba med utvecklingsfrågor ifall vi vill finnas kvar i främsta ledet.

Med dessa ord vill jag önska er alla ett givande läsår. Nästa år kör vi igång med de nya ämnesvisa läroplanerna så på ett sätt är det här en slutpunkt. Men alla slut är ju som bekant början på något nytt.

Martin Ahlskog