SURSIK

Sursik skola

Sursikvägen 43, 68910 Bennäs
Tel. 06-785 0255
sursik.skola@pedersore.fi


Vår skola     Aktuellt     Kontakter    Personal     Lektionstider/perioder     Biblioteket      Rektorns ruta    Anhållan om lov      Studiehandledning     Projekt      Hälsovård         Händelsekalender    


EN BRA GRUND FÖR FRAMTIDEN

Välkommen till Sursik skolas hemsida!

Sursik skola är den skola i Pedersöre som har årskurserna 7 - 9. Läsåret 2020-2021 har skolan 510 elever och hör därmed till de största svenskspråkiga skolorna åk. 7 - 9 i Finland.
Till undervisningspersonalen hör 58 lärare och 3 skolgångbiträden.

Skolans uppgift

Sursik skola samlar alla pedersöreungdomar i årskurserna 7-9. Skolans uppgift är att ge en god fostran och en högklassig allmänbildande undervisning samt ge eleverna den vägkost inom olika områden som de behöver för fortsatta studier, för arbetslivet och vuxenlivet överhuvudtaget.

Skolans målsättning

Sursik skola vill ge eleverna inspirerande undervisning av hög klass i de olika läroämnena. Skolan vill erbjuda en positiv och tryg inlärningsmiljö, en inlärning där eleven själv är aktiv. I skolan erhåller eleverna en sund självkänsla. Eleverna lär sig också att ta ansvar för samhället och miljön samt att umgås med andra. Skolan erbjuder en inspirerande miljö som sporrar till kreativitet och befrämjar andlig tillväxt och mognad.

Om du vill läsa om det mest aktuella som händer på Sursik så gå gärna in på sidan Aktuellt!