Kontaktuppgifter och personal

 

Snäckan förskola/resursenhet: kansli tel. 06-7850 554 / 044-7557 692. 

tf. föreståndare/lärare i förskola: Maria Snårbacka (tel. 044 7032 251)
viceföreståndare speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola: Gunilla Häggman (tel. 044-7101 803)

Pricken
lärare i förskola: Tina Enkvist och Maria Snårbacka
barnskötare: Ann-Christine Kjellman
assistent: Victoria Ahlvik

Vita kaninerna
lärare i förskola: Maria Rönnqvist och Maria Snårbacka
barnskötare: Ann-Christine Kjellman

Skoleftis, tel. 044-7557 692
eftisledare: Sonja Ahlvik och Siv Häggman.

Städare
Charlotte Häggman

Fastighetsskötare